profil

vzdělávací agentura ZAZO

zabava - akce - zážite - outdoor

Vzdělávací agentura ZAZO je zaměřena převážně na akce spojené s vzděláváním formou zábavy, prožitku a outdoorového výcviku. Čerpá z dlouhodobé zkušenosti lektorů získané ve vzdělávání pedagogických pracovníků, organizaci mnoha vzdělávacích akcí a z vlastního využití prožitku v rozvoji osobností. Využívá přírodního prostředí pro rozvoj sebepoznání, zvýšení efektivnosti týmové spolupráce i individuálního výkonu. V maximální míře se využívají zábavné, zátěžové, relaxační a často neobvyklé aktivity.

Aktivity a akce připravujeme zejména pro
uvod_2_1

  • firmy – outdoorový trénink, teambuilding, vedení lidí, komunikace, zábava (cyklistické výlety, lukostřelba), adrenalin (paintball, rafty), relaxační programy, večerní programy, rauty;
  • školy – vzdělávání pedagogů formou prožitkové pedagogiky, adaptační kurzy, školní výlety, exkurze, lyžařské kurzy, sportovní dny;
  • sportovní kluby – soustředění, kondiční tréninky, teambuilding, doplňkový program soustředění, vedení lidí, adrenalin, masáže, relaxační programy;
  • veřejnost – výuka lyžování a snowboardu předškoláků, školáků i dospělých, lyžařské pobyty, svatby, oslavy, rauty, sportovní a dětské akce, lukostřelba, paintball.

Zpětná vazba prováděná lektory, je zdrojem poznatků o charakteru, schopnostech a chování jedinců i skupin a slouží pro komplexnější posouzení jejich pracovního potenciálu. Dochází k propojení modelových situací s reálnými procesy, probíhajícími v pracovním prostředí či osobním životě.